søndag 25. november 2018

Tur til Mjeltvika

Om sommaren er det mykje flått på den andre sida av Kilspollen, men no er det fine frostdagar då flåtten truleg gøymer seg i mold eller gras. Det er dessutan meir sol på hi sida enn her, og viss ein går ut i 12-tida får ein høve til å gå tur i sola på heimvegen òg.

Dagane går mykje med til å forske og skrive. Når eg har noko å skrive om, fyk timane fort utan at eg merkar det. Eg har derfor blitt i elendig form, og no skal eg ta meg saman og bli flinkare til å gå tur og ete sunn mat.

Trur eg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar