søndag 24. mai 2020

Bok 35 2020: "Svartedauden" av Yngvar Ustvedt

Forfattaren les sjølv denne boka, som først og fremst handlar om menneska sine tankar om årsaker til sjukdom, og om korleis dei endra åtferd som følgje av massedøden rundt dei. Boka tek òg føre seg smittespreiing og dødsfall, men det er ikkje det som får hovudfokus. Eg fann boka svært interessant, spsielt sidan eg for kort tid sidan las Ken Follets bøker frå same periode. No fekk eg høyre meir om flagellantar, folk som dansa til dei datt om, folk som levde som fredlause i skogen og anna som Ken Follett hadde skrive om, men òg om kva som skjedde med jorda i Noreg, om korleis jødar vart mistenkte for å stå bak sjukdomen og deretter forfølgde og drepne og om korleis prestar og legar flykta frå åstaden og nekta å utføre yrket sitt. Koronasituasjonen har gjort at bøker om pest og pandemiar er blitt populære, og eg har gjort meg nokre tankar om kva som vil skje med mentaliteten blant folk. Elles synest eg det er veldig interessant at alle som lever no er etterkomarar av nokon som overlevde Svartedauden.

Den Trondhjemske postvei i Markane (tiande koronaveke, dag 6)


Laurdagen gjekk mykje med til praktiske gjeremål, men det vart òg tid til ein tur til Markane i Stryn kommune, der vi leita fram den Trondhjemske postvei. Mykje av vegen går langs bygdevegen, altså ein grusveg, men i enden ligg det nokre fine steinbruer som vitne om ei anna tid - nærare bestemt 1790. Turen er i alt på 10 km, men vi gjekk ikkje heile denne gongen. Då hadde vi enda opp i Faleide, og turen attende hadde blitt veldig lang.

fredag 22. mai 2020

Muletua og Mulevika på Inneklemten (tiande koronaveke, dag 5)

I dag fekk retting vere retting, for i dag var det turdag. Dagen starta med 18 grader og lettskya, så det var freistande å reise ut til kysten. Turmålet var Mulevika, der vi først gjekk opp til "fjelltoppen" Muletua. Utsikta er fantastisk, men det var sterk vind og litt skummelt for nokon som har høgdeskrekk. Etterpå gjekk vi ned på stranda, der vi hadde ly for vinden og kunne nyte dagen. I det vi sette oss inn i bilen att, kom dei første regndropane, og så var det slutt på finevêret.

Utsikt frå Muletua. Mulevika til venstre, Voksa til høgre.

Turkompisane mine

Utsikt mot Runde

VoksaKusymre i bløming

Kristi himmelfartsdag (Tiande koronaveke, dag 4)

Førre torsdag fekk eg inn ein bunke heildagsprøver i sidemål, og i dag brukte eg fridagen til å rette ferdig denne. Elevane hadde for det meste valt den oppgåva som dreia seg om talen Bent Høie heldt då han takka ungdommen i slutten av april, og i tillegg svara alle på ei kortsvarsoppgåve om diktet "Naudbluss" av Frode Grytten, også det om koronasituasjonen. Alle elevane skreiv på Pc og leverte inn digitalt, og eg rettar digitalt og fekk dermed "delt ut" dei ferdig retta produkta med kommentarar og karakterar i dag. Komande veke blir veldig hektisk, og eg får då inn ein ny bunke på torsdagen. Det gjeld derfor å halde tempoet oppe, så får langhelg vere langhelg. 

Då eg var ferdig med bunken, var det på høg tid med mat og kvile, så nokon langtur i finevêret vart det ikkje i dag (heller). Eg satsar heller på å ta fri i heile morgon. 

Elles sette eg meg til å lese saksdokument til kommunestyremøtet neste veke, som truleg blir svært arbeids- og tidkrevjande. Eg må ha lese gjennom alle sakene før gruppemøtet på måndag. Dei fleste møte skjer no med fysisk frammøte, så dagane mine blir langt meir hektiske att. Det krev litt tilvenning, kjenner eg.

torsdag 21. mai 2020

Bok 34 2020: "I rett linje" av Anna Grue

Ein mann vert drepen etter å ha påstått at ein annan mann ikkje døydde i ei ulukke, men vart drepen. Ei ung jente nektar å ha noko med mora si å gjere, også etter at faren er død. Ex-kjærasten til detektiven Dan varslar om at ho vil møte han. Dan sjølv er på randa av konkurs og depresjon, medan mora er på ein sjukeheim etter å ha fått slag. Hus skal ryddast og seljast, forsvunne menneske skal finnast og drap skal etterforskast. Trass i dette samansuriet er det lett å følgje med i handlinga i boka. Løysinga var slett ikkje beinkløyvd, heller.

Dette var den siste boka i serien, i alle fall på Storytel, og eg skal ikkje lese meir krim på ei stund.

onsdag 20. mai 2020

Tiande koronaveke, dag 3

Mykje av dagen i dag vart brukt til å arbeide vidare med elevane som skal utvikle eit Escape Room. Etter kvart vart det ein biltur, ein sykkeltur og nokre telefonsamtalar, og så var det kveld. Vëret har vore nydeleg i dag, men eg gløymde å ta bilete som kunne ha prova dette.

tirsdag 19. mai 2020

Tiande koronaveke, dag 2

I dag hadde eg heimekontor, og mykje av dagen brukte eg til å rette og vurdere elevarbeid. I tillegg brukte eg ein del tid på å samtale med elevar og lese meg opp på eit nytt prosjekt eg er med i. Det vil seie; eg er vel helst med "på kjøt og flesk". Ein kollega har drege i gang eit prosjekt blant mediaelevane som dreiar seg om å lage eit virtuelt "Escape Room". Eg er med som norsklærar, og historielæraren er òg med. Handlinga i rommet skal dreie seg om den kalde krigen, og det blir spennande å sjå kva dei får til.

Etter normal arbeidstid gjekk eg ein lang tur med hunden etter vegane. Eg var såpass sliten av arbeidsøkta at eg ikkje gadd å gå ut i naturen, sjølv om sola faktisk viste seg og vegane var tørre. Snart er det langhelg, og då er det meir inspirerande å legge ut på ein lengre tur.

mandag 18. mai 2020

Tiande koronaveke, dag 1

I dag skulle eg på jobb på den vanlege arbeidsplassen, så eg måtte ta turen til tettbygde strok. Eg høyrest kanskje motvillig ut, og det var eg òg. Det er veldig kjekt å møte att elevane, men dei oppfører seg om lag som før nedstenginga. Dei er delte i to, så ein må undervise på to rom samtidig. Eg tenkjer at for mange var det viktig å sosialisere seg, medan andre kanskje har godt av å kome attende i ein nokolunde normal rutine. Atter andre har hatt det heilt fint medan dei har hatt heimeskule, og er kanskje litt engstelege for å vere i eit lokale med så mange til stades. Der kjenner eg meg godt att.

Det var godt å kome heim etter ein heil dag på jobb, og eg har i grunnen ikkje gjort så mykje fornuftig etterpå. Noko husarbeid blir det sjølvsagt gjort, men mest ingenting. I morgon skal eg jobbe heime, og då blir det nok meir effektivt. Eg har eit par bunkar på vent, og fleire blir det.

søndag 17. mai 2020

17. mai 2020 (niande koronaveke, dag 7)

I og med koronapandemien og tiltaka rundt den vart det ein annleis 17. mai i år. Barnetog og liknande var forbode, men korpsa kunne spele og marsjere. På Folkestad marsjerte korpset rundt i bygda med stopp og speling undervegs, før det vart allsong saman med heile landet elles klokka 13. Mine to heimeverande spelar i korpset, og det striregna på heile ruta deira, så dei var iskalde og gjennomvåte etter at feiringa var overstått. Det passa derfor godt å fare heim og skifte, og så kokte eg ei panne med kjøtsuppe som gav oss varmen att innanfrå. Til dessert hadde vi Pavlova-i-skål, den desserten som ikkje har namn, men som smakar desto betre. Etterpå slappa vi eigentleg berre av med nokre tv-sendingar frå fjern og nær. Dei to store borna feira i Trondheim og Oslo, saman med vener og kjende der.


Bok 33 2020: "Siste forestilling" av Anna Grue

Ein lærar blir drepen på ein grusom måte, og kjærasten hennar vert mistenkt. Læraren har vore sentral i teatergruppa og andre aktivitetar som er knytt til tilhøve utanfor undervisninga, og mange har vore innom leiligheita hennar. Den mistenkte kjærasten tek kontakt med den skalla detektiven for å finne ut kven som er den eigentleg skuldige.

Denne boka var interessant og spennande ei stund, men etter at saka var løyst var det enno eit par timar att av lydboka. Dermed flata spenningskurva heilt ut, og det vart eigentleg litt keisamt mot slutten.

Niande koronaveke, dag 6

I dag var eg tidleg oppe for å køyre Veslejenta på ferja, då ho skulle på jobb. Det var 0 grader og ganske mykje slaps på vegane somme stader, og då eg kom heim, såg eg at facebook var fylt av bilete av kor grusomt føret var på Stigedalen. Dermed måtte vi over med ferja for å få handla skikkeleg med mat og slikt vi trengde. Vi fekk òg tid til eit lite kafébesøk før vi henta Veslejenta på jobb. Eg er oppteken av å støtte opp om det lokale næringslivet etter nedstengingsperioden, og det er ein av grunnane til at eg har tenkt å gå mykje på kafé framover. På Grodås har den trivelege Løvlands  allereie valt å legge ned, og det synest eg er trist. Viss vi ikkje kan reise i sommar, kan vi shoppe og gå på kafé i staden, det er min filosofi, men samtidig er det litt skummelt å gå ut i samfunnet att.

I kveldinga har vi kosa oss med diverse på tv - Veslejenta og eg såg programmet som gjekk i staden for den avlyste Eurovision-finalen, og det var ei fattig erstatning. Elles gav eg bunadskjorta hennar litt stell, såpass ho kan ha på seg bunaden den timen vi skal feire nasjonaldag i morgon. Det er bra det blir litt korpsmusikk, elles er det ikkje ein dag eg er så veldig glad i. Det er trasig for russen, tenkjer eg, for denne våren får dei ikkje att.

lørdag 16. mai 2020

Niande koronaveke, dag 5

I utgangspunktet skulle eg ikkje på jobb denne dagen, og eg hadde derfor tenkt å rette heildagsprøver. I siste liten vart det bestemt at eg skulle ha klassens time, altså måtte eg eins ærend til tettbygde strok for å møte klassen 12.00-12.45. Eg var ikkje berre blir for dette, men det var veldig kjekt å sjå dei att. Denne gongen var det vg1-elevane eg møtte, og dei såg ut til å ha hatt det bra, sjølv om dei tydeleg sette pris på å møtast att.

Etter klassens time sette eg meg til å laste ned gårsdagens heildagsprøver og lagre dei i ei mappe på maskina mi med nye filnamn, slik eg plar gjere når eg rettar. Eg har brukt programmet Easy correct i eit par år, så det er lenge sidan eg har skrive ut ein bunke og retta på papir. Alle slike vanar kjem godt med i desse tider.

I 14.30-tida gjekk eg på nytt inn på eit møterom på jobb for å delta i eit digitalt møte, denne gongen i ein barnehage.

Etter møtet var Minstemann ferdig med sin første skuledag på eit par månader, og eg køyrde han på besøk før eg vende nasen heim.

Heime venta ei overrasking. Veslejenta har gått mykje heime siste vekene, og ho ser mykje på diverse bloggar, Instagram og youtube. Noko av det ho har fatta interesse for, er nokre ryddevideoar som handlar omkorleis ein kan lage system og få det finare. På måndag kjøpte vi ein plastboks og ei trekasse på Jysk som vi putta ting i etter å ha rydda kjøkenbenken. I dag, då eg kom heim, hadde ho rydda det skrekkeleg rotete skapet under kjøkenvasken. Ho hadde mellom anna hengt opp dunken for matavfall, som vi har hatt ståande oppå kjøkenbenken, og laga til ei søppelbøtte til restavfall, som eg har hatt hengande i ein pose tidlegare. Eg har vore skeptisk til søppeloppbevaring i kjøkenbenk etter ein uheldig episode med mus i ein tidlegare heim, men dette ser veldig bra ut. Ho heldt fram med å rydde i bestikkskuffa, og eg var blid som ei sol - heilt til eg oppdaga at ho lagar ein ryddeblogg sjølv, der ho viser bilete og fortel om kor skrekkeleg det såg ut før ho rydda. Det var den husmoræra.


fredag 15. mai 2020

Niande koronaveke, dag 4

Torsdagen hadde vi heildagsprøve i norsk. Nesten alle vg3-elevane mine møtte opp, dei sette seg fint på dei to romma dei skulle sitte på og skreiv konsentrert til dei var ferdige og gjekk. Nokre av dei hadde på seg russeklede, og eg tenkte at denne tida har blitt så heilt annleis for dei enn den skulle bli. Klasseturen til Bergen vart avlyst, og det meste av russetida har blitt totalt endra. Dei slepp å ha eksamen, og mange har kosa seg heime, så det er ikkje berre negativt.

Etter prøva sette eg meg inn på eit møterom på jobb og tok del i eit digitalt kommunestyremøte. Det tok eit par timar, og så kunne eg endeleg fare heim. Det hadde vore ein lang dag på jobb (8-16), og det var ein brå overgang.

Vel heime vart det lite og inkje gjort. Minstemann var på bandøving og Veslejenta kom ikkje heim før ganske seint, så eg sat mykje og las og slappa av medan eg var aleine. Vêret er surt og kaldt, så eg gadd ikkje gå på tur.

onsdag 13. mai 2020

Niande koronaveke, dag 3

To månader etter at eg førre gong var på arbeidsplassen min var det i dag tid for å ta seg ein tur. Dette innebar nye rutinar med spriting og hanskar, men eg fekk skrive ut og kopiert opp heildagsprøveoppgåver til i morgon på ein helsemessig forsvarleg måte. Elevane hadde frivillig oppmøte på førebuingstimane i dag, og dei aller fleste valde å jobbe heime. 

I løpet av dagen var eg òg innom eit digitalt testmøte og eit møte med fysisk frammøte, så det vart ein relativt effektiv dag. 

Vel heime laga eg middag, serverte, åt og la meg på sofaen. Å stå opp tidleg er noko av det verste med kvardag for slike som meg, og eg hadde sove elendig sist natt fordi eg var så redd for å forsove meg. 

Masteroppgåva eg har lese korrektur på i det siste er snart klar til levering, og i dag fekk eg pakke i posten frå den takksame studenten. Det skal bli kjekt å fornye seg i matvegen, sjølv om eg ikkje har tenkt å bli vegetarianar. Nokre vegetarrettar i ny og ne kan vere artig å prøve, tenkjer eg. Mat er ofte ei vanesak, og altfor ofte er ein slitne og lite førebudde når ein går på butikken. 

I dag hadde eg forresten laga søtpotetmos etter oppskrift frå "I form"-bladet eg hadde fått i posten, og det var no ganske godt. I tillegg hadde vi steikt sopp og woka grønsaker i sweet chili sauce (utruleg kva ein finn i skuffer og skap) og steikte fiskekaker. Fiskekaker er vel noko av det mest kvardagslege som finst av middag, og desse var av den billege, enkle og smaklause sorten. Tilbehøret gjorde kvardagen litt festlegare.


tirsdag 12. mai 2020

Niande koronaveke, dag 2

Jobbdagen i dag var for det meste sett av til elevsamtalar, men eg deltok òg på to jobbmøte og prøvde å få unna noko planlegging.

Etter arbeidstid var eg litt rastlaus. Etter ein dag med snø og kulde skein plutseleg sola nydeleg, og vi gjekk oss ein tur med hunden innover bygda.

Medan ungane var på korpsøving, laga eg vaffelrøre og steikte vaflar. Til kvelds hadde vi vaflar og smoothie, laga av bær, banan og eplejuice. Vi hadde berre ete salatrestar til middag, så det var godt med mettande kveldsmat.

Det har vore mykje bestemt og ombestemt, men i morgon skal eg attende til arbeidsplassen ein tur. Det ser eg på ein måte fram til, men det er òg ganske skummelt. Etter alle elevsamtalane i dag kjende eg at det skal bli kjekt å sjå att elevane, men eg er redd for kva smitteutbrot skuleopninga kan føre med seg.

Utsikt frå kjøkenvindauge ved frukosttid
I 18.00-tida

Bok 32 2020: "Et spørsmål om penger" av Anna Grue

Ein styrtrik forretningsmann blir funnen død, og det viser seg at han har levd eit liv med mange kvinner og ein del kokain og denslags. Parallelt forsvinn ein tannlege i byen. Finst det ein samanheng mellom desse to sakene?

Nok ei god Anna Grue-bok, og denne gongen gissa eg faktisk ikkje løysinga i det heile. Det er no eit kvalitetsstempel i seg sjølv. I tillegg var personane interessante og godt framstilte.

mandag 11. mai 2020

Niande koronaveke, dag 1

Legg til bildetekst
Dagen i dag starta med jobbing og lesing, i tillegg til noko planlegging og organisering. Etter kvart reiste Veslejenta og eg ein tur til Eid, sjølv om det snødde ute og eg var redd det skulle vere glatt. Det var det ikkje, og vi hadde ei triveleg økt med handel og planlegging.

Vel heime sette ungane i gang med å lage middag, medan eg jobba og planla litt meir. På menyen stod pestobaguettar (mi oppfinning) og kyllingsalat.

Eg reiste deretter til Volda på gruppemøte i eit par timar, og det var både hyggeleg og nyttig.

Trass manglande trim hadde eg 150 % på treningsklokka mi i kveld. Det er ufyseleg og kaldt ute, så det er like greitt å ha nok å gjere inne.

Åttande koronaveke, dag 7

Søndagen kom, og det var meldt snø. Her var det ikkje antydning til snø tidleg på dag, men det var bitande kaldt ute og lite freistande med uteaktivitetar. Som vanleg vaska eg huset før ungane kom, og i dag fekk også hunden ein vask. Det sette han ikkje pris på i det heile, tvert imot.

Om ettermiddagen kom ungane, og vi prata mykje resten av kvelden. Det skjer ikkje mykje for tida, men vi går ikkje tomme for samtaletema likevel.


lørdag 9. mai 2020

Åttande koronaveke, dag 6

Denne dagen har vore relativt tom for innhald. Den store utflukta vart ein handletur til Eid, og då var eg så seint ute at eg ikkje fekk gjort alle ærenda mine før butikkane stengde. Neste helg er det 17. mai, og eg hadde ikkje eigentleg tenkt å feire det så veldig, men det kan hende eg skal nytte høvet til å kjøpe meg ei ny vårjakke. Viss eg skal attende til jobb i komande veke, treng eg dessutan ei ny bukse eller to. Det har gått åtte veker sidan skulen vart stengd, og mange av desse har eg gått i kosedress og denslags. Det er på tide med litt skjerping av stil og framtoning. Heldigvis er det heimeskule både måndag og tysdag for min del, men så brakar det laust.

Åttande koronaveke, dag 5

Dagens utskeiing: nye skor, same type eccoskor som eg kjøpte i fjor, men ny modell
Fredagen starta med møte i Volda (valutvalet), deretter undervisning heimanfrå og eit møte i SU i ein barnehage. Etter dette sette eg meg til med meir skulejobbing, og så las eg korrektur på resten av den før nemnde masteroppgåva. Då eg var ferdig, kjendest det som om eg hadde skrive ei ny masteroppgåve sjølv, noko eg er sjeleglad for at eg aldri meir skal gjere.

torsdag 7. mai 2020

Åttande koronaveke, dag 4

Dagen i dag gjekk med til arbeid, kort fortalt. Eg hadde ein del å ta att av elevarbeid som skulle lesast, og så var eg tilgjengeleg og svara på spørsmål frå den klassa som arbeider med avsluttande munnlege presentasjonar i norsk. I tillegg laga eg oppgåver til komande heildagsprøver. Då klokka var nesten 15, gjekk eg meg ein tur ut med hunden for å "lufte vetet" før pressekonferansen klokka 16. Det viste seg at den var utsett til klokka 18, så då sette eg meg til med masteroppgåva eg les korrektur på.

Regjeringa hadde pressekonferanse klokka 18, som annonsert, og dei opnar no for at elevar på alle skular og klassetrinn skal kunne kome attende allereie i neste veke. No ventar eg berre på melding frå leiinga om kven som skal attende, kva tid og til kva timeplan. Så får vi snu rundt på ein femøring og gjere det beste ut av situasjonen. Eg har kosa meg med heimekontor, men for mange elevar blir det sikkert veldig kjekt å møtast att. Personleg håpar eg på delvis retur til skulen, til dømes for å avvikle prøver i avgangsfag. Vi har over 500 elevar, frå sju ulike kommunar, og mange av dei må reise med buss og/eller ferje for å kome til skulen. Nokre tek medisinar som gir dei nedsett immunitet, andre er i risikogrupper på grunn av sjukdomar. No er det lite smitte i området her, men det kan fort snu når folk begynner å reise og leve som normalt att.

Etter nesten åtte veker heime har eg ikkje blitt frykteleg mykje sprekare, og i alle fall ikkje lettare, så no skal eg ta meg saman og kome i meir aktivitet fram mot sommaren. I postkassa i dag låg eit blad som heiter "I form", som eg har teikna abonnement på eit halvt år framover. Tanken er å bli inspirert til ein sunnare og betre livsstil, og helst gå ned nokre kilo. Viktigast er det å bygge opp att kondisen, såpass eg kan fungere betre reint fysisk og orke meir på sikt. Då eg opna bladet, var der ei liste over ting som kunne betre humøret. Punkt nummer fire var å vaske vindauga, for då vart ein så lukkeleg etterpå. Då let eg att bladet.

onsdag 6. mai 2020

Åttande koronaveke, dag 3

Dagen i dag starta med multitasking, som vanleg er no for tida. Elevane stilte spørsmål om oppgåvene dei skulle løyse, og eg svara etter beste evne, samtidig som eg begynte å lese korrektur på ei masteroppgåve og lese om att saksdokument til møtet eg skulle på seinare på dag. Denne gongen skulle vi stille på møtet personleg, ikkje på nettmøte, og det var faktisk litt spennande. Møtet var interessant på fleire måtar, og eg fekk i tillegg tid til litt shopping før eg for heim. Eg har eit visst attelet for dei lokale butikkane, og i dag skulle eg støtte ein butikk som vart starta opp ei veke før koronakrisa starta. Dermed fekk eg meg ei ny fleecejakke, av den sorten eg likar med glidelåslommer og hette. Den er litt trang, i påvente av at koronatillegget skal trimmast av.

Vel heime sette eg meg til å lese masteroppgåve att. Det er kjekt å lese andre sitt arbeid, og imponerande at nokon greier å ferdigstille eit så omfattande arbeid i desse tider.

Mellom slaga planlegg eg litt undervisning, ryddar litt og les elevtekstar. Dette livet har blitt den nye normalen, og eg trivst urovekkande godt med arbeidssituasjonen. I morgon skal det haldast pressekonferanse om kva skular som skal opne kva tid, og eg er budd på å vende attende til arbeidsplassen på kort varsel.

Bok 31 2020: "Den skallede detektiven" av Anna Grue

I denne fjerde boka i serien vert detektiven sett til å oppklare omstenda rundt to ungdomar i ein familie som har døydd nøyaktig like gamle. No er foreldra uroa over den yngste sonen, som snart er i same alder. Samtidig har kjærasten til detektiven ein stalker som er noko innpåsliten. Finn vi ein samanheng?

Boka er interessant og spennande, den. Eg likar serien, trass i nokre irritasjonsmoment, som til dømes måten kvinner er vurderte på etter alder og utsjånad. Dette er noko uventa i ei bok av ein forfattar som sjølv er kvinne.

tirsdag 5. mai 2020

Åttande koronaveke, dag 2
Jobbdagen slutta i dag klokka 16, og då gjorde eg meg klar til å fare på tur. Eg tok med bil og hund til Volda, der vi plukka opp bladfyken, fylte diesel og kjøpte med mat. Turen gjekk deretter til ytre strok, og vi enda opp med å gå rundt Aursnesvatnet. Turen var ikkje så lang, og det var ganske flatt, men det vart etter kvart mykje depel, regn og vind. Vi vart både våte og kalde, og maten inntok vi i bilen etter at vi var ferdige med å gå. Det er kjekt å gå på tur, og viktig å bygge kondis og styrke før sesongen tek til for alvor. Det er òg hyggeleg med turar som er såpass lette å gå at ein greier å prate og kose seg.

mandag 4. mai 2020

Åttande koronaveke, dag 1

I dag hadde eg undervisning frå 8.15 - 15.00. Mellom 14 og 15.00 var eg med på eit møte medan elevane jobba på eiga hand, noko dei gjorde det meste av dagen. Vi starta dagen med norsk, deretter møttest vi på nett midt på dagen for ein liten live-samtale før det var engelsk. I begge øktene skulle elevane sjå noko filmmateriale, og så skulle dei svare på spørsmål og levere inn etterpå. Eg las gjennom svara og gav dei delteke/ikkje delteke etter kvart som dei leverte inn, i tillegg til å gi korte kommentarar der eg meinte det var på sin plass med ekstra ros eller ei presisering/forklaring. I engelsk skulle dei sjå ein dokumentar om plastikk i havet, og i svara sine skulle dei kome med praktiske råd og tips til korleis vi skal bruke mindre plast og korleis vi skal unngå at den endar i havet. I tillegg skulle dei sette inn bilete som illustrerte det dei hadde skrive om.

Etter "jobb" hadde eg eigentleg tenkt meg ut på tur, men då begynte det å hagle. DER går grensa. Det vart berre ei kort lufting av hund, så får vi heller ta att eventyra seinare.

Eg brukte ettermiddagen til litt prating i telefon, litt planlegging av undervisning utover i veka, litt husarbeid - og så var det brått kveld. Det er utruleg kor fort ein bruker opp tida når ein ikkje må skunde seg, men det er no greitt med rolege dagar òg. No har det vore for mange av denslags i ein periode, så eg skal ta meg saman frå og med i morgon. Då skal eg ut på tur uansett, og eg trur eg skal løyse bilen frå tunet òg. Det er litt meir motiverande å gå tur på nye stader, og akkurat no er eg litt lei av dei næraste turområda.


Sjuande koronaveke, dag 7

Søndagen kom denne veka òg, og lite og inkje stod på programmet. Eg jobba og las litt før Minstemann stod opp, deretter vart vi sittande mykje og sjå på musikkvideoar og prate, før det vart på tide å køyre han på kaia. Der plukka eg opp Bladfyken, som vart med heim for å skifte dekka mine. Då eg køyrde han på ferja att, var det to varmegrader.

lørdag 2. mai 2020

Bok 30 2020: "Kunsten å dø" av Anna Grue

Nokon har fått ein idé om å lage ein realityserie etter mal av Agatha Christies "Ten Little Niggers", og som i Christie sine romanar får vi bli kjende med alle deltakarane og bakgrunnen deira ein etter ein. Den skalla detektiven skal vere med som "detektiv" i serien, og publikum skal få stemme på kven neste lik skal vere. Før ein kjem i gang med serien, begynner ting å skje i den verkelege verda.

Eg likte boka godt, men kunne ha tenkt meg å høyre meir om den realityserien.

Sjuande koronaveke, dag 6

I dag var eg tidleg oppe for å køyre Veslejenta på ferja. Ho skulle på jobb, og i kveld skulle ho på fest, så det var det siste eg såg av henne denne veka. Etter køyreturen vart eg sittande med lydbok medan eg venta på at Minstemann skulle vakne. Kneet mitt, som hadde plaga meg så mykje i går, var heilt bra att i dag, så eg var klar for å vere meir i aktivitet.

Då Minstemann stod opp, diskuterte vi litt fram og tilbake. Vêret var ikkje så fint at det freista å gå tur, og eg hadde meir lyst til å få gjort litt i hagen. Det vart dermed til at vi leita fram maskina som kuttar opp greiner, og så kverna vi ei mengd greiner og små tre som eg hadde saga ned for nokre veker sidan. I tillegg fann eg fram nokre små tre som var blitt saga ned av dei som rydda vekk småskog frå straumlinja. Minstemann bar òg vekk siste rest med material frå leikarhytta, så no er snart det hjørnet av hagen under kontroll.

Eg avslutta arbeidsdagen med høgtrykksspylar på verandaen. Der er noko skite som ikkje går vekk, og eg spraya på noko spesialsåpe og skura, og planen er no å la det stå eit par dagar og virke før eg spyler ein gong til. Det skal skrapast litt meir på rekkverket òg, så vi får håpe på regnfrie dagar i ein periode.

I kveldinga kosar eg meg med meir lydbok, medan Minstemann spelar trommer i etasjen under. Om dagane våre kan verke litt einsformige, har vi endeleg mykje tid til å styre med fritidssyslar vi likar. Eg er dessutan sjeleglad for at kneet vart bra så fort. Så lenge ein har hus og hage, er det alltid noko å finne på.

Sjuande koronaveke, dag 5

I dag er det første mai, og eigentleg skulle eg ha feira dagen på tradisjonelt vis med talar, kake og kinarestaurant. Det går sjølvsagt ikkje i den tida som no er, då alt er stengt og avlyst. Planen var derfor å gjere litt utearbeid, som til dømes å skure verandaen fri for grønske på flisene og kanskje også spyle den att. Så var det berre det at eg vakna med ein skrekkeleg verk i eine kneet, og ein svak verk i det andre. Eg kunne ikkje skjøne kva som var gale, og om det ville hjelpe med mosjon eller kvile. Vêret var heller ikkje så bra, så det freista eigentleg ikkje med utesyslar. Det vart dermed ein dag med roleg inneliv, ei god bok og ein del sjåførverksemd (3 turar tur-retur til Folkestad). Eg fann noko smertestillande krem som eg smurde rundt knea, og eg trur eg er nesten bra no. Det kan hende det heile var eit giktanfall, for vêret hadde skifta veldig, men eg håper i alle fall det er noko forbigåande.

Av alle ting hadde eg fått så lyst på ertestuing, så i går kveld sette eg i bløyt ein pakke grøne erter. I dag vart det kjøtbollar, ertestuing, grønsaksblanding og poteter til middag. Eg kan ikkje hugse kva tid  sist eg åt kokte poteter med saus, men det er eigentleg ganske godt. Kjøtbollane var ferdigkjøpte av typen "tapasboller", og dei var litt heftigare pepra enn dei eg har kjøpt tidlegare. Ungane ville nok kanskje heller hatt taco, men ingen klaga på menyen. Det var nok ei stund sidan dei hadde ete kokte poteter med saus òg.

torsdag 30. april 2020

Bok 29 2020: "Judas-kysset" av Anna Grue

"Den skalla detektiven" er denne gongen med på å løyse ei sak som gjeld eldre kvinner som vert svindla av ein ung mann. I tillegg vert ein ung mann i eit strengt religiøst miljø funnen drepen i eit uthus. Finst det ein samanheng mellom desse sakene? Den som les, får sjå. Eg likte denne boka godt, men den flatar litt ut mot slutten, slik eg synest mange kriminalbøker gjer. I tillegg vert nokre av tilfella av svikne kvinner litt stereotypisk framstilt.

Sjuande koronaveke, dag 4

Arbeidsdagen i dag starta med eit datakurs som tok godt og vel to timar. Etter det var hjernen full, og eg fekk heldigvis ein kollega på kaffibesøk på verandaen, såpass eg fekk småprate litt i dag òg. Eg hadde ikkje undervisning, men fekk unna vurderingsarbeidet for denne veka slik at eg skulle vere klar til å planlegge neste veke. Eg fekk lagt nokre planar, men eg brukte òg ein heil del tid på eit undervisningsopplegg som eg i kveldinga tenkjer vert for vanskeleg for elevane.

Då Minstemann var ferdig med skuledagen, åt vi middag saman, før vi tok oss ein tur til Bjørkedalen og gjekk tur langs vatnet der. Deretter reiste vi ein snartur til Eid for å kjøpe ein skurekost, slik at eg kan få reine flisene på verandagolvet. Eg har att noko såpe eg brukte før eg skulle male huset, og noko av denne tenkte eg å bruke på verandagolvet. I kveld har vi spylt litt og spraya på såpe blanda med vatn, så skal eg prøve å få skura og spylt i morgon.

Sjuande koronaveke, dag 3

Sidan vi venta ein middagsgjest i dag, brukte eg noko tid på matlaging i tillegg til jobben. Vi dekte med ny voksduk (den ser skrukkete ut på biletet, men glatta seg ut etter kvart). På menyen stod lasagne, som er ein tradisjon i slekta mi. Når ein er usikker på kva tid gjestane kjem, er det lettvint å ha ståande ein ferdigsteikt lasagne, så berre varmar ein den opp og legg på ost når ein får vite at dei er i kjømda.

Middagsgjesten var svært hyggeleg, og spesielt hunden uttrykte stor glede over å få besøk. Vi hine fekk oss ein lang og interessant prat, og det er verkeleg kjekt å vere litt meir sosial no.

tirsdag 28. april 2020

Sjuande koronaveke, dag 2

Hunden Charlie fyller seks år i dag, og det måtte han sjølvsagt feire!

Minstemann og eg hadde skule 8.15 - 15.00 i dag, men Veslejenta sette i gang med å skrape maling av gripelista på verandaen og spyle verandagolva. Håpet er at vi dei komande dagane skal få male og beise, og at verandaen skal vere fin til sommaren kjem for alvor.
Før-bilete

Før-bilete


Etter skuletid raka og klipte Minstemann plenane. Der låg diverse smårusk att etter materialdungen eg har bore vekk, og engkarsen stod klar til å sprette ut, så det var godt å få klipt graset no. Vi kjøpte gjødsel i går, og i morgon skal det regne, så det er gode sjansar for at plenen skal bli finare i år enn i fjor.
Etter raking og klipping, der materialen før låg. Mest mose.

Sjølv gjorde eg litt av kvart, som å klippe ned buskar, luke ugras og rake vekk småkvist, og etter kvart sykla eg ein tur med bursdagshunden før eg laga middag. Eg er godt nøgd med innsatsen vår i dag!

mandag 27. april 2020

Sjuande koronaveke, dag 1

I dag hadde eg ikkje anna undervisning enn klassens time frå 8.15-9.00, så eg var tidleg oppe og tidleg ferdig. Alle vekas opplegg er for lengst planlagde, og all vurdering frå førre veke er utført, så eigentleg hadde eg ikkje så presserande arbeidsoppgåver. Dermed tok eg fri litt tidleg, og så for Veslejenta og eg på slyngen. Det var så lenge sidan sist at vi vart heilt øsete begge to, og kortet sat laust - under påskot av å støtte lokalt næringsliv.

På Plantasjen kjøpte vi fem sekkar kugjødselkompost (tilbod), så då var lukta i bilen sikra. Vi fekk òg med oss tre sekkar med vanleg mold og ein sekk plengjødsel. Dermed vart det ikkje plass til så mykje meir i bilen, så solseng og plantar får vi ta ein annan gong. I Ørsta stakk vi innom Alti, der vi kjøpte sengetøy og diverse til hybelen i Trondheim, i tillegg til nye voksdukar.

Endeleg fekk vi besøkt mamma/mormor - det var veldig lenge sidan sist, og veldig kjekt å vere saman "live" igjen.

På veg heim kjøpte vi diverse matvarer, og så var det heim til Minstemann. Han bar all molda (8 sekkar + plengjødsel) oppom huset og la dei på ein pall vi hadde liggande frå då han vann ein pall med ved. Det var fin sol ute i dag, men kaldt viss ein skal styre med bed. Det er uansett greitt å ha liggande det ein treng når ein får ånda over seg og vêret stemmer.
Dette stativet kom i posten i dag

søndag 26. april 2020

Sjette koronaveke, dag 7

Sidan ungane skulle kome i dag, brukte eg mykje av dagen til huslege syslar og til å lese og slappe av. Det var relativt kaldt og overskya, så eg kom meg ikkje ut på nokon langtur. Eg laga ein porsjon pastasalat med kylling og fetaost som vi kunne ha til middag i morgon, og eventuelt til kvelds i dag. Det vart det siste, med pestobaguettar til.

Veslejenta hadde med det nye vedunderet til kjøkkenbenken. Eg hadde tenkt å kjøpe meg ei slik retro Smeg-kaffimaskin, men så var vi redde for at det skulle bli for mykje styr å lage seg kaffi med den. Dermed vart det ei kapselmaskin i staden. Den kosta ein brøkdel av det eg hadde sett føre meg, men kapslane kostar nok ein del. Det viktigaste er at vi kan få eit enkelt alternativ og slepp å drikke så mykje pulverkaffi eller trakte store kanner med kaffi til to personar. Vakker er den ikkje, men hovudpoenget er kaffien, ikkje utsjånaden.

Assortert utval til uttesting


Bok 28 2020: "Dypt å falle" av Anna Grue

Eg var klar for noko lett å lytte til, og på Storytel fann eg ein serie av den danske forfattaren Anna Grue. "Dypt å falle" er den første boka i serien, og vi blir presenterte for ein reklamemann som har hatt eit samanbrot på grunn av stress i jobben. Medan han sit og snakkar med politimannkompisen sin, får denne ei oppringing om at noko kriminelt har skjedd på jobben til reklamemannen. Slik vert desse to medspelarar i oppklaringa av fleire kriminelle hendingar.

Boka er kanskje ikkje den beste romanen eg har lese, og som så ofte før gissar eg mordaren i det denne blir introdusert, men det er heilt grei underhaldning.

Sjette koronaveke, dag 6

Mot slutten av dagen har eg ei kjensle av at eg ikkje har gjort all verda, men eg trur eg har fått utretta ein del likevel.

Den store kraftprøva i dag var ein handlerunde til Eid. Vanlegvis synest eg det er litt stressande å handle inn aleine, og no for tida er det ekstra mykje styr. Eg plar berre handle mat og reise heimatt med det same, men i dag hadde eg diverse anna eg gjerne ville ha utretta. Likevel starta eg med å handle mat, så eg ikkje skulle bli for sliten til å få mat i huset. Eg kan nemne at det var 5 grader meir på Eid enn heime, som vanleg er denne årstida, så eg hadde sjølvsagt kledd meg for mykje.

Eg kom heim med nesten full bil, noko som ikkje er så imponerande med tanke på kva bil eg har. Eg kjøpte mellom anna skrape, grunning, penslar og maling til verandarekkverket, terassebeis og rulle til golvet på verandaen på nedsida av huset - og ein ny solstol som eg kan sitje i medan ungane malar og beisar. Neida, det er vel optimistisk,  men vi er i alle fall utstyrde til diverse arbeid i veka som kjem. Først av alt skal vi kople på høgtrykksspylaren og spyle verandaen fri for grønske og anna skit.

Vel heime brukte eg ein del tid og krefter på å få på plass varene, og så sette eg meg på verandaen og las ut den boka eg heldt på med. Det vert ikkje lese mykje i papirbøker dei dagane eg sit med mykje dataarbeid. Etter kvart tok eg meg ein sykkeltur med Charlie, styra litt her og der, og så var det kveld og eg planta meg sjølv framfor tv-en. Eg lever kanskje som ein 90-åring, men eg kjedar meg ikkje, og dagane går veldig fort. I morgon kjem ungane att, og det ser eg sjølvsagt fram til.

lørdag 25. april 2020

Bok 27 2020: "Hun, han og kvinnekampen" av Kjersti Ericsson

I denne boka møter vi ei kvinne som har brukt mykje av livet sitt på kvinnekamp, spesielt på 1970-talet. Når ho no ser attende på livet sitt, reflekterer ho over kor vidt det var rett å kjempe denne kampen i sitt private liv, i ekteskapet og saman med borna. Ho prøver òg å gi ektemannen ei stemme, og vi skjønar gjennom det ho fortel at han ikkje er i heimen hennar meir. Boka er svært tankevekkjande, både som tidsbilete og generelt, og den er svært godt skriven òg. Ein lever seg lett inn i tankane til eg-personen, men òg til mannen og borna.

fredag 24. april 2020

Sjette koronaveke, dag 5

I dag hadde eg heimekontor til klokka 15. Det var ok vêr ute, så etterpå tok eg meg ei økt i hagen. Der er framleis fjøler og greiner som skal berast vekk, og i tillegg er det alltids eit bed å luke. Det er no kjekt å gjere slikt som syner att.

Etter ei stund hadde eg litt vondt av hunden, og så fann eg fram den gamle sykkelen eg har ståande i buda og tok han med på ein sykkeltur. Det var deilig og friskt eine vegen, men så vart det frykteleg kaldt på heimveg, såpass eg fekk frosten i meg. Dermed slutta utelivet litt brått, og utan noko fotobevis.

Sjette koronaveke, dag 4

I dag var det grauttjukk skodde og ganske kaldt, så det vart ein god dag for innearbeid. Vg1-elevane leverte i går inn presentasjonane sine om Sør-Afrika, og mykje av dagen gjekk med til å sjå/lytte til desse. Elles hadde eg norskundervisning med Vg3-elevane, som leverte inn svar på spørsmål om ein tekst dei skulle lese. Dette heldt meg med arbeid i mange timar til saman, og verken eg eller hunden fekk særleg med mosjon utanom små luftepausar i hagen. Med den lange turen i går var det ikkje noko stort offer. Litt lesing og serie vart det tid til, og eg såg eit teaterstykke som skal brukast i norskundervisninga neste veke. Eg er såleis godt nøgd med eigen arbeidsinnsats i dag.

torsdag 23. april 2020

Bok 26 2020: "Moby Dick" av Herman Melville


Eg har høyrt mykje om denne boka, og då vi jobba med filmen "Jaws" tidlegare i år, var dette ein av referansane som eg forstod utan å ha lese boka. Sidan eg no har god tid til å lese gamle klassikarar, tenkte eg det kunne vere på tide å lese denne klassikaren.

Innlesinga på lydbok er på nesten 24 timar, og dei første 18 timane inneheld mykje stoff om kval og kvalfangst generelt, og dei viktige personane vert presenterte mellom utgreiingane. Mot slutten tek forteljinga seg noko opp, rett skal vere rett, men hovudinntrykket mitt er at boka er langdryg. Det er interessant med dei rasistiske og nedlatande framstillingane, som er svært ute på dato, og her er sjølvsagt mange element som vert brukte i den før nemnde filmen "Jaws".

onsdag 22. april 2020

Sjette koronaveke, dag 3

Dagen i dag begynte med engelskundervisning, der elevane spelte inn presentasjonar om Sør-Afrika. Deretter hadde vi møte i norskseksjonen, der vi la planar for resten av våren.

Etter jobb tenkte eg å gå ein tur i Lisjedalen, men då eg kom dit, tenkte eg at eg ville gå i Brundalen òg. Det vart til at eg gjekk rundt vatnet og ned den andre skogsvegen, så det vart ein lengre tur enn først tenkt. Eg vart våt på beina, då det var snø på toppen av skogsvegen til Bjørnesetstøylen, så eg var temmeleg sårføtt då eg kom heim. På turen møtte eg diverse bygdefolk, så heile turen varte i nesten fire timar. Det seier eg meg godt nøgd med, men håpar eg slepp for mykje gangsperre i morgon.

tirsdag 21. april 2020

Sjette koronaveke, dag 2

Nok ein dag med nydeleg sol førte til nok ein dag med soling og hagearbeid, berre avbrote av ein liten rusletur langs vegen med Charlie. 

Den store nyhenda i dag var at munnleg eksamen er blitt avlyst i år. Det var forventa, og det skulle berre mangle, men det er veldig greitt å parkere den arbeidsoppgåva. Det er trass alt ein del arbeid med å lage oppgåver og å førebu elevar med repetisjon og øving, og no kan vi heller konsentrere oss om å sikre dei ei god og grundig vurdering til standpunkt.

mandag 20. april 2020

Sjette koronaveke, dag 1

I dag hadde eg undervisning både før og etter lunsj. Mykje av jobben er no å sette i gang elevane med sjølvstendig arbeid og gruppearbeid, men i dag var det mykje som var uklart for fleire. Det vart derfor ein del chatting før eg fekk inn tekstar som eg kunne lese og kommentere.

Eg rigga meg til med utekontor på verandaen delar av dagen, noko som fungerte greitt. Det raraste var då eg trudde pc'en var gåen, men så var det berre at eg ikkje såg kva som stod på skjermen når eg hadde på solbriller.
Heimekontoret i dag

Ein annan fordel med heimekontor er sjølvsagt lunsjpausen. I dag nytta eg den til å bere vekk meir av fjølene frå leikarhytta. Då eg var nesten heilt ferdig med dungen på plenen, såg eg at der var ein mykje større dunge bak den store steinen. Etter "jobb" heldt eg fram med å bere vekk rusk og rask, sage ned to rotna greiner av syrinen som var delvis øydelagde og sole meg på verandaen. Det vart berre ein liten tur langs vegen for Charlie i dag, men han klaga ikkje.

Bok 25 2020: "Ritualer" av Kristin Hauge

Ally er 30 år og jobbar til vanleg i Afghanistan. No reiser ho heim til Noreg på ferie, der ho mellom anna skal feire 60-årsdagen til faren. Han, på si side, har rota til livet sitt på fleire dramatiske måtar. Mora har vore skild frå han lenge, og ho vil selje huset sitt og begynne å reise meir. Vi følgjer desse tre personane i kvar sine kapittel, og vi kan sjå at den vesle familien framleis ber preg av fortida, men at personane òg tenkjer på framtida. Forskingsområdet til faren er overgangar, noko som går som ein raud tråd gjennom romanen. Eg likte denne boka svært godt.

Femte koronaveke, dag 7


Søndagen kom med strålande sol, og eg kom meg ut på tur til Lisjedalen. Der gjekk me innover langs vatnet så langt traktorvegen rakk på den sida der parkeringsplassen ligg. På veg ned møtte me ei nabodame, så då hadde me turfølgje heim.

Vel heime enda eg på verandaen og sola meg for første gong i vår. Eg hadde gløymt at eg kasta solsengene i fjor, etter at dei gjekk sund, så det vart til at eg låg på eit pledd på verandaen då eg skulle sole meg på ryggen. Det var hardt, men eg overlevde utan å bli altfor støl eller solbrend.

lørdag 18. april 2020

Femte koronaveke, dag 6

Dagen i dag var kald, men det var sol. Eg tok meg ein tur til Eid for å handle inn ein del, og då fann eg ut at det var ei heil veke sidan sist eg løyste bilen frå tunet. Det gjekk heilt fint å handle, sjølv om det var fleire menneske i butikken enn på påskeaftan.

Vel heime rydda eg på plass varene og denslags, og så kom Storegut på besøk. Han skal reise i morgon, men ville hente nokre vaska klede og seie ha det til si gamle mor før han reiste oppatt. Vi vart sittande og prate ute på verandaen i sola, så då fekk vi starta opp den sesongen. Etter at han var reist, gjekk sola ned, og då gadd eg ikkje gå ut meir.

Det var veldig kjekt å ha Storegut her eit par veker, men han vil til Trondheim att for å fullføre studia sine (ex phil og bacheloroppgåve). Innleveringa av sistnemnde er utsett i eit par veker på grunn av korona, så han skal vere ferdig om om lag ein månad. Eg ser fram til neste gong han kjem heim, og det trur eg hunden gjer òg.

Bok 24 2020: "Tante Ulrikkes vei" av Zeshan Shakar

To unge gutar med innvandrarbakgrunn veks opp i ein drabantby i Oslo. Dei vert med i eit forskingsprosjekt der dei skal fortelje om liva sine, og boka inneheld det dei fortel. Gutane er ulike, men har òg mykje til felles. Ikkje minst er språket deira ulikt, og føresetnadene deira er òg ulike i utgangspunktet. Boka er interessant og tankevekkande på mange måtar.

fredag 17. april 2020

Femte koronaveke, dag 5

I dag hadde eg ein meir hektisk dag enn på lenge, trass i at eg heldt meg heime og inne. Eg deltok på tre ulike nettmøte, i tillegg til at eg hadde undervisning om føremiddagen. Elevane skulle sjå ein kortfilm og svare på nokre spørsmål til den, og så skulle dei levere inn svara så eg kunne godkjenne eller underkjenne dei. Eg har fått tilbakemeldingar frå dei om at denne undervisningsforma fungerer fint, og for meg er det ein fin måte å sjekke at dei gjer det dei skal. Faktisk trur eg at eg skal halde fram med å gjere slikt når vi er attende på skulen att. Denne gongen fekk eg fleire meldingar om at det var ei veldig kjekk oppgåve, så då vart eg glad.

Møta i dag dreia seg om opning av barnehagane i neste veke. Det er spennande å sjå korleis situasjonen utviklar seg, og barnehagane har gjort ein kjempejobb med å planlegge korleis dei skal skjerme borna og halde dei i små grupper og med godt reinhald av leiker og rom.

Etter jobb var eg litt lat, men eg greidde å motivere meg sjølv til å gå ein tur langs vegen, om ikkje anna. Det vart ein lengre tur enn eg hadde trudd, for no er det ein mild vår i anmarsj. Eg gjekk innover bygda, og der såg eg både leikande born og arbeidande menn - to kjekke vårteikn.

torsdag 16. april 2020

Femte koronaveke, dag 4

I dag hadde eg ikkje undervisning, men eg deltok på eit to timar langt datakurs og jobba i tillegg med førebuing av nye undervisningsopplegg. Eg synest det går greitt å lage opplegg for heimeundervisning, men det tek no litt tid.

Etter "jobb" gjekk eg meg ein tur ut med hunden. Det var både sol, regn og hagl i løpet av dei nesten to timane eg var ute, så det var godt  kome seg i hus til haugen med pledd, lydbok og tv. Eg går aldri tom for ting å gjere, men det blir litt late dagar fysisk sett. No er det meldt betre vêr, og då blir det kanskje meir aktivitet ute.