søndag 18. august 2019

Valkamp 2019

Etter ei lang planleggingsveke, med fem heile dagar på jobb, var det laurdag tid for ny standsaksjon i Volda sentrum. Som vanleg vart det mykje tid til å snakke med andre politikarar i eige og andre parti, men det vart òg gode diskusjonar med folk som kom forbi. Det er viktig for alle å nytte slike høve til å bli kjende med kvarandre, anten ein skal vere folkevald eller veljar, og begge partar har godt av å lytte til kvarandre.

Dei viktigaste sakene som vart diskuterte, var turveg, kulturhus og kommuneøkonomi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar