fredag 25. oktober 2019

Konstituering av kommunestyret

Torsdag vart ein dramatisk og spennande dag politisk sett. Planar vart lagde og endra heilt i siste liten, men ordføraren vart vald og resultatet vart som eg stemde. Det var òg ein del spenning knytt til kjønnsbalanse i utvala, men eg kom heldigvis med i det utvalet eg ønskte; tenesteutvalet for oppvekst og kultur. Det er der mine interesser ligg best fundert, og det er der eg har størst kompetanse. Eg var utruleg letta etter at møtet var over, og takksam for alt arbeidet som har vore lagt ned for at resultatet vart som det vart. No står det att å sjå om alle innfrir dei forventningane som ligg til dei viktige verva dei har fått.
Bilete saksa frå Møre-Nytt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar