lørdag 10. april 2021

Bok 29 2021: "Lifeless" av Mark Billingham


Etterforskar Thorne har ei merkeleg rolle i denne romanen. Han er noko ute av seg på grunn av eit dødsfall i familien, og så jobbar han "under cover" i ei sak der nokon tek livet av heimlause menn. Thorne lever altså som heimlaus, og i dette miljøet trivst han faretruande godt, samstundes som det er fare for at mordaren slår til igjen. Boka er interessant fordi det vert peika på fleire årsaker til at nokon endar opp med å bu på gata, og ein får dessutan innsyn i ei anna side ved kjende strok i London.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar