søndag 4. juli 2021

Bok 41 2021: "Epidemier - en natur- og kulturhistorie" av Jan Brøgger sr.


Denne boka er ei slags kronologisk framstilling av ulike epidemiar, kva folk har trudd om smitte og korleis ein har fått bukt med sjukdomane. Boka er interessant,  spesielt ut frå dagens situasjon. I framtida kjem det kanskje nyare bøker om Covid 19.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar