søndag 28. november 2021

Bok 66 2021: "Lena fra Tysfjord" av Anne-Britt Harsem


Harsem har tidlegare skrive ei bok om overgrep i Tysfjord, der ei jente fortalde historia si om korleis ho hadde blitt misbrukt av fleire menn i det lulesamiske, læstadianske miljøet i bygda. I denne boka følgjer vi mora til denne jenta, og vi får òg innsyn i lulesamane si historie, der fornorskingsprosessen, mobbing og religiøsiteten står i sentrum. Boka er kanskje litt sentimental til tider, men den er ei slags forklaring på korleis eit lokalsamfunn kan utvikle seg når storsamfunnet vert den store fienden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar