fredag 18. mars 2022

Bok 11 2022: "Havfruen" av Camilla Läckberg


Denne boka hadde eg lese før, men eg las den om att for å få kontinuiteten i forteljingane. Ein mann vert funnen nedfrosen i isen, og fleire andre kjenner seg trua. Er der ein samanheng? Eg veit ikkje om eg likte denne boka så godt, mykje fordi eg hadde lese den før og dermed syntest den var føreseieleg....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar