søndag 15. mai 2022

Bok 16 2022: "Yoko Ono er en sjarlatan" av Ingvar Ambjørnsen


 Eg var ikkje så begeistra for førre bok eg las om Elling, men denne var meir i same gate som dei tidlegare bøkene om han. No har Elling begynt å blogge om små og store tema som opptek han, og det er fornøyeleg å lese. Eit døme er at han spekulerer på om det ikkje hadde vore meir interessant om refuserte forfattarar vart intervjua i "Bokbadet" enn dei som har gjeve ut bøker, sidan vi allereie veit kva dei som har gjeve ut bøker har på hjartet. Ei herleg bok der ein som vanleg les litt mellom linjene, og der det kjem fram meir om barndomen og ungdomstida til Elling. Eg synest framleis ikkje det er nødvendig å skrive fleire bøker om han, men det er tydelegvis forfattaren sjølv usamd i, så då får han berre halde på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar