tirsdag 17. oktober 2023

Bok 29 2023: "Dagbok og andre efterlatte papirer" av Maria Quisling


Tittelen på boka seier det meste om kva denne boka er basert på. Det interessante her er å sjå korleis enka etter landssvikaren rettferdiggjer mannens gjerningar . I hennar auge var han velmeinande og dyktig, men han vart lurt av nokre av tyskarane. Det er ofte interessant å sjå fleire sider av ei sak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar