fredag 23. februar 2024

Bok 7 2024: "Kongenes død" av Bernard Cornwell


Kong Alfred er død, og det er uro og usikkerheit i riket hans. Uthred vert spådd, og spåkvinna seier at sju kongar vil døy og kvinnene han elskar. Han kjempar vidare mot vikingar og saksiske forrædarar, og mange døyr undervegs. Sidan bøkene er fortalde av ein gamal Uthred, veit lesarane at han overlever, men det er likevel mykje spenning undervegs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar