onsdag 4. desember 2013

Bok 73 2013: "En god kvinnes kjærlighet" av Alice Munro

Eg har begynt å venje meg til skrivestilen til nobelprisvinnaren no, og dermed set eg stadig meir pris på tekstane som vert rekna som banebrytande i novellekunsten. Akkurat det er eg ikkje sikker på om eg er einig i, men eg likar tematikken og karakterane i tekstane.

I denne samlinga vert mange tema tekne opp, men noko som går att er forholdet mellom foreldre og born. Dei to siste novellene i boka er ganske dramatiske, men elles handlar det oftast om "kvardagsmenneske" og deira problem med å fungere saman.

Eg likte betre den førre boka eg las av forfattaren, men denne var òg verd å lese.

Illustrasjonsbiletet er av den engelskspråklege utgåva av boka - eg las den på norsk, men kunne godt ha lese den på engelsk, trur eg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar