fredag 5. mai 2017

Bok 29 2017: "Historia om det tapte barnet" av Elena Ferrante

Så las eg endeleg ferdig "Napoli-kvartetten". Den siste boka var på nesten 600 sider, og eg må innrømme at eg var grundig lei mot slutten. Eg hadde forventa meir av serien enn det eg opplevde at den utvikla seg til. Den tredje boka vart veldig triviell etter min smak, og den fjerde kom ikkje med det overraskande sluttpoenget eg hadde håpa på, men noko langt mindre spennande. Det vart dessutan altfor langdrygt for meg, for eg likar best bøker som kan slukast i løpet av eit par kveldar eller ein dag i sola. Lesinga blir då meir intens, og ein får eit betre tak om stoffet enn når ein les litt kvar dag i ein lengre periode.

Uansett: serien begynte svært bra, og eg likte dei to første bøkene svært godt. Dei to siste vart mest trivielle og lite engasjerande. Folk fekk ungar, gifta seg, skilde seg og døydde, men det gjekk liksom ikkje inn på meg. Eg sukka letta då eg endeleg vart ferdig - nok er nok.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar