onsdag 6. september 2017

Folkevaltnettverket på Sunnmøre

Onsdag var eg på første samling for eit nytt forum eg er blitt vald inn i. Samlinga var på hotellet i Ørsta, og vi fekk høyre foredrag og jobbe i grupper, i tillegg til å ete nydeleg mat og bli kjende med kvarandre. Det første foredraget var med Micco Grønholm, som snakka mest om nytenking og digitalisering av kommunens politiske arbeid. Det andre innlegget var ved Eva Hove, ordførar i Stordal, som fortalde om eit gründerprosjekt dei held på med etter at kommunen miste svært mange arbeidsplassar på kort tid. Dette prosjektet vart kalla ein dørbankeaksjon, så til saman dekte desse foredraga mange moglegheiter for kommunikasjon og innbyggardeltaking.

Micco Grönholm

I gruppearbeida vart vi samansett på to ulike måtar, og vi fekk bearbeide det vi nettopp hadde høyrt om.

Dagen vart svært givande, men òg krevjande. Samtidig sette eg prosjektet frå Stordal i samanheng med det eg lærer om kvalitativ metode for tida. Kva som kjem ut av dette forumet, vil berre tida vise. Det er uansett mykje å lære av andre, og av å få spørsmål og kommentarar til det ein sjølv tenkjer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar