onsdag 8. august 2018

Bok 57 2018: "Jomsviking" av Bjørn Andreas Bull-Hansen

Dette er den første boka i ein planlagd serie, der del 2 er undervegs, skal ein tru internett. Den skal heite "Vinland", noko minst fire andre bøker heiter frå før, men det er ei anna sak. Serien handlar om Torstein Tormodson, som er ein gamal mann som fortel om liet sitt. Dermed er utfallet av dei fleste spennande scener avslørte, i og med at helten alltid overlever. Eg er ikkje sikker på om det er eit godt litterært grep, men på den andre sida skjønar nok lesaren at eg-personen overlever når det vert laga ein heil bokserie. Handlinga vert lagd til fleire land, og den startar når Torstein er 14 år, i år 993.

Torstein bur heime på garden hos faren då han brått vert teken til fange og gjort til træl. Han opplever mykje, reiser mykje og deltek i viktige slag. Han finn att bror sin, kjem bort frå han og finn han att, han møter jenter og han tek seg av ein trebeint hund, som vert med på alle eventyra. For eventyr er det, om det er basert på mykje historisk stoff.

Verkar eg negativ, må det vere fordi eg gjekk litt lei undervegs, Boka er på 573 sider, og det skal mykje til å halde lesaren engasjert så lenge. Det vart òg mange slag og mykje vald, og då har eg ein tendens til å falle av lasset. Likevel var det mykje interessant og spennande i boka, så den kan absolutt anbefalast, spesielt for historisk interesserte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar