tirsdag 14. august 2018

Skulestart 2018/2019

Nytt jubileum: det er 25 år sidan eg fekk min første lærarjobb på Ulstein vgs. Mykje er endra i yrket sidan då - det er slutt på å bere med seg tunge ordbøker og kassettspelarar til undervisninga, slutt på handskrivne lysark og føring av fråvær i papirprotokollar. Det er òg slutt på å trille fjernsynsapparat inn i klasseromma, og det meste av skriving skjer på PC. Undervisninga er prega av PC-bruk når det gjeld presentasjonar, youtubeklipp, googling, deling av dokument og formidling av informasjon av anna slag. Både elevane og lærarane sin skulekvardag er endra, og mykje har blitt betre og meir relevant. Krava til samhandling og samtalar har auka på, noko som kan vere eit stress, men som òg gjer at forholdet mellom elevar og lærarar er tettare. Eg føler meg uendeleg privilegert som kan brette opp ermane og sjå fram til eit nytt skuleår med forventning om at DETTE skal bli det året då eg har orden i alle papir, ryddig pult, god tid til kvar elev og godt budde undervisningsøkter - vel vitande om at kaoset kjem sigande på og at det er ein del av denne meiningsfulle og krevjande jobben. Sidan eg begynte på Volda vgs i 2002 har eg ikkje søkt andre jobbar, sjølv om stresset og arbeidsbøra har vore uuthaldeleg til tider. Årsaka er nok at eg har hatt gode kollegaer, for det meste kjekke elevar og at arbeidsdagane aldri har vore keisame. Lukke til med skulestarten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar