onsdag 24. oktober 2018

Bok 71 2018: "Velkommen hjem" av Ninni Schulman

Ei gruppe vaksne skal ha ein slags gjenforeiningsfest på ei hytte der dei nokre år før hadde hatt eit klassetreff. Vi møter fleire av dei involverte og følgjer dei i festførebuingane og på festen, som får ein brå slutt då ein av festdeltakarane vert funnen drepen. Seinare døyr fleire i gjengen, og det heile utviklar seg til eit spennande drama.

Eg likte boka svært godt, då både personane og historiene deira var engasjerande, Det eg derimot ikkje likte, var løysinga. Den vart noko tynn, etter mitt syn, utan at eg skal røpe meir av den.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar