fredag 10. januar 2020

Bok 2 2020: "Tenk enkelt - få mer av det som betyr mest" av Carina Carl

Eg er skeptisk til mange ting, mellom anna populærpsykologiske bøker. Likevel tenkte eg at det passa å lese ei slik bok ved starten av eit nytt år/tiår. Den inneheldt lite "nytt", men det var ei påminning om å bruke mindre tid på sosiale media, gjere ting ein likar, velje kva som er viktig for ein og så bortetter. Noko ironisk vart det at eg høyrde mykje av boka medan eg låg våken natta før første arbeidsdag, då eitt av tipsa i boka var å legge seg tidleg, stå opp tidleg og meditere før arbeidstid. Boka provoserte meg òg ved å legge vekt på kva som kjennest rett for den einskilde framfor plikter, og eg tenkjer samfunnet hadde blitt vanskeleg å handtere dersom alle skulle tenkje slik. Eg gjer mykje av rein plikt, og eg er avhengig av at andre gjer det same. Viss ikkje hadde det blitt lite gjort, tenkjer no eg. Det handlar ikkje berre om ein sjølv og borna sine, men om nærmiljøet og lokalsamfunnet sitt beste, tenkjer eg. Denne boka vart altfor sjølvsentrert etter min smak, sjølv om der sjølvsagt var nokre tips om mindre materialisme og meir tur i skog og mark som eg tok til meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar