søndag 15. august 2021

Bok 50 2021: "Er mor død" av Vigdis Hjorth


Forfattaren les denne boka sjølv, og det er ei god bok om sjølvgransking og ønske om oppgjer mellom menneske som har brote med kvarandre for tretti år sidan. Eg trur eg hadde likt boka betre dersom eg ikkje hadde kjent til forfattarens strid med eigen familie, slik det har vore fokusert på i media. Det var dessutan slitsamt å lese om desse problema, for boka er sterk og tankevekkjande, sjølv om problematikken er temmeleg fjern i mitt eige liv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar