søndag 15. januar 2023

Bok 1 2023: "Havets kirkegård" av Aslak Nore


Ei kvinne overlever ei skipsulukke i 1940, og åtti år seinare tek ho livet av seg. Familien er i konflikt og leitar etter eit bortgøymt testamente, og det viser seg at sonen til kvinna har stogga henne i å gi ut eit bokmanuskript. I tillegg er det med stoff frå krigen i Kurdistan. Boka er til tider noko vanskeleg å følgje med i, men det er ei spennande forteljing med mykje drama - og melodrama. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar