mandag 26. mars 2018

Bok 21 2018: "Berge" av Jan Kjærstad

Ein journalist, ein dommar og ein drapstiltalt er stemmene som utgjer denne romanen. Sentralt står drap på fleire personar knytt til Arbeidarpartiet, og handlinga er lagd til 2008. Ein får nokre assosiasjonar til Utøyamassakren, men boka handlar ikkje om den i det heile.

Det er ein spennande roman på mange måtar, men eg vart litt forvirra òg. Det har vore mykje snakk om Utøyamassakren i media i det siste, og då vart det rart å lese om eit fiktivt angrep på det same partiet. At ein av personane vart kalla "Tåkefyrsten", er eit døme på korleis boka gir gjenklang av røyndomen, men utan å vere dokumentarisk.

Konklusjonen min er at det er ei god bok, men at eg ikkje heilt var i modus for å lese den no. Best likte eg den siste delen, men den skal eg ikkje røpe for mykje om.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar