mandag 3. juni 2019

Bok 17 2019: "En av oss lyver" av Karen McManus

Denne boka har ein del fellestrekk med den klassiske filmen "Breakfast Club" ved at ein flokk svært ulike ungdomar er samla på skulen for å sitje att ("detention"). I denne boka meiner ungdomane at dei er blitt utsett for eit komplott, fordi dei alle meiner dei sit att utan å ha gjort noko gale. Så vert den eine ungdomen sjuk og døyr, og ein står att med ei klassisk "lukka roms gåte".

Dei ulike ungdomane er representerte med synsvinkel kvar sin gong, og på lydboka med ulike opplesarar. Det fungerer svært godt, men boka elles er litt klisjéfylt i personkarakteristikkane og litt søkt i løysinga. For ein ung lesar som ikkje har lese så mykje vil boka fungere godt, sidan den minner om ein del tv-seriar for ungdomar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar