søndag 1. september 2019

Oppsummert veke

I desse valkamp- og skulestarttider går det i eitt. Når ein i tillegg får forkjøling og heite dagar, vert det ikkje mykje tid til anna enn det heilt nødvendigaste. Likevel fekk eg skvisa inn eit triveleg cafébesøk med ei venninne på måndag, og det var veldig hyggeleg!

Valkampaktivitetar som levering av brosjyrer i postkasser og standsaksjon vart det denne veka òg, men i dag (søndag) hadde vi i tillegg ein aksjon der vi inviterte til tur rundt Rotevatnet, der vi ønskjer å få turveg heilt rundt. Etterpå tok eg med roserestane og besøkte mamma, før eg henta Minstemann med meg heim.
Ørstas trivelegaste café

Nytt golvteppe på stova

Sverre forklarar

Charlie og eg vil ha turveg

Valkampveka avslutta i Ørsta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar