tirsdag 2. juni 2020

Pinseprosjekt

I dag fekk eg endeleg måla første strøk med kvitt på gripelista på verandarekkverket. Det har vore ein lang prosess med førearbeid som spyling, skrubbing, skraping og grunning. Dei sistnemnde arbeidsprosessane var så stillegåande at eg kunne arbeide i helga utan å forstyrre helgedagsfreden, og i dag hadde eg ikkje undervisning. Det vart dermed mogleg å nytte dagslyset til måling utan forstyrringar av noko anna slag enn at eg måtte bli ferdig før eg skulle på møte.
Etter første strøk på gripelista


Dagens møte var på den lokale skulen, der eg har hatt born som elevar i 19 år. No sit eg i samarbeidsutvalet, og dagens møte var ei evaluering av nedstenginga og oppstarten av skulen i høve koronapandemien.

Vel heime tok dagens arbeidsøkt til for alvor, då eg såg og høyrde ein bunke presentasjonar som elevar har laga som avsluttande munnleg vurderingspunkt i norsk. Det var veldig interessant, og elevane har vore flinke, men det tek si tid å høyre gjennom 25 x 15 minutts opptak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar