søndag 20. februar 2022

Bok 2 2022: "Hekneveven" av Lars Mytting


Denne boka er eit framhald av "Søsterklokkene", som var ei bok eg likte svært godt. I denne boka følgjer vi sonen til Astrid Hekne, som bur på ein husmannsplass og er utestengd frå hovudgarden til slekta. Soknepresten er òg framleis med i forteljinga. Mykje av boka er veldig interessant, som moderniseringa av bygda, men noko er òg svært melodramatisk og lite sannsynleg. I sum vil eg seie at eg likte boka svært godt, om enn ikkje så godt som den første.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar