fredag 25. februar 2022

Bok 7 2022: "Predikanten" av Camilla Läckberg

Mysteriet i denne boka dreier seg rundt funnet av ei død kvinne. Då politiet skal ta seg av liket, finn dei beinrestar av to andre døde kvinner på same stad. Restane viser seg å vere frå to kvinner som forsvann sporlaust i området i 1979. Ein mann som då var mistenkt for å ha drepe dei, tok livet av seg. Hendingane frå fortida må kome fram før ein får løyst gåta.

Eg likte denne boka òg, sjølv om løysinga var noko føreseieleg og lite realistisk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar