tirsdag 21. oktober 2008

Stort nabolag


I dei siste åra har tre skular og ein barnehage blitt nedlagde i distriktet her. Fordelen med dette er at vi har eit passeleg stort skulemiljø med om lag 80 elevar i 1. - 10. klasse, og at barnehagetilbodet er godt og stabilt. I tillegg har vi SFO-tilbod i skuleåret, noko som sikkert forenklar kvardagen for mange. Ei ulempe, derimot, er at "nabolaget" geografisk sett blir svært stort. Frå det eine ytterpunktet i skulekrinsen til det andre er det om lag 3,5 mil, noko som betyr mykje kjøring dersom ungane til dømes skal i barnebursdag. Måndag kveld var Minstemann og eg i barnebursdag og kjørte 25 km kvar veg. Slitsamt? Ikkje eigentleg, for fordelen er at foreldra oftast følgjer borna medan dei er i førskulealder. Dermed får vi foreldra også møtast jamleg, og vi blir godt kjende lenge før borna begynner på skulen. Vi får dessutan kake. Aldri så gale....?

2 kommentarer: