torsdag 31. desember 2009

Bok 71 2009: "Himmelen over Shetland" av Øystein Orten

Årets siste fullførte leseprosjekt var denne dokumentarboka, forfatta av Svoger på Hareid. Boka tek føre seg einskildlagnader under andre verdskrig, og samla sett får ein eit sterkt inntrykk av livet slik det kunne vere både for tyske krigsleiarar, norske nazisympatisørar, dei som valde å setje livet på spel for folk og fedreland og ikkje minst deira pårørande.

Sidan eg kjenner forfattaren, og sidan boka omtalar tjukkaste slekta, seier det seg sjølv at eg fann den interessant. Spesielt gripande vart det å lese om farfaren min og søskena hans. Eg vil likevel påstå at dette også objektivt sett er ei god bok - så langt det let seg gjere å vurdere ei bok objektivt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar