søndag 6. desember 2009

"Fakta på laurdag": "Religulous"


Komikaren Bill Maher har reist verda rundt på leiting etter menneske han kan snakke med om tru og religion, og av desse samtalane er det blitt laga ein dokumentarfilm som både underheld, provoserer og informerer. Filmen har eit klart amerikansk perspektiv, og såleis gir den òg kunnskap om amerikansk tankesett. Absolutt ein film det er verd å sjå, men kanskje eit pussig val på ein laurdagskveld.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar