søndag 18. april 2010

Meir barneteater

Gårsdagens teaterøving var meir som ein teatermaraton (fem timar), så dagens totimarsøkt var heilt overkomeleg. Ungane er flinke og kreative, og det blir spennande å sjå om vi kjem i mål med æra i behald også denne gongen.

For dei av dykk som lurer på korleis vi arbeider, kan eg setje opp ei skisse over opplegget.

  • Ungane blir samla og set i gang med noko frileik.
  • Vi set oss i ein sirkel av stolar og snakkar om kva vi vil lage slags program. I går vart ungane samde om å lage eit skodespel som skulle innehalde humor og spenning.
  • Vi legg oss på magen på golvet med hovuda inn mot ein sirkel og diktar ei historie. 
  • Rollene vert fordelte. Nokre roller blir til undervegs.
  • Ein forteljar fortel historia medan ungane spelar, diktar med, improviserer og lagar replikkar.
  • Ved seinare gjennomgangar vert stykket endra gjennom samtalar om handlinga.
    Illustrasjonsfotoet er frå ein sekvens der vi dramatiserer noko av songen "Per Spelmann", noko som ikkje har med sjølve teaterstykket vårt å gjere, men som kjem som eit tilleggsnummer. Vi har òg planar om song og dans, så denne 17. maifeiringa kan bli ekstra spennande.

    1 kommentar: