tirsdag 10. januar 2012

Bok 2 2012: "Hans voktende øye" av Jack Cavanaugh

Dette er den andre boka i serien "Sanger i natten", og eg er framleis skeptisk til sjangeren "kristen litteratur". Innhaldet i boka dreiar seg mykje om krigen sett frå ikkje-nazistiske tyskarar sin synsvinkel. Kva vil det seie å gjere det rette i den vanskelege situasjonen dei lever i? Er det alltid gale å ta liv? Skal ein setje eige og andre sine liv i fare for å gjere det moralsk rette? Spørsmåla er mange, og svara er slett ikkje overflatiske. Boka er god den, men mot slutten, dvs den siste cd-en, vert den kristne bodskapen etter mitt syn noko påtrengjande.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar