torsdag 12. november 2015

Bok 97 2015: "Kunsten å elske et barn" av Kjell Erik Ullmann Øie

Forfattaren er mest kjend som politikar, og dette er debutromanen hans. Eg har lese den ut på to kveldar, noko som i seg sjølv seier noko om kvalitet.

Sebastian har hamna på skråplanet med narkotika og prostitusjon, og ein dag vert han teken på fersken i å stele smykke frå bestemora. Ho har hatt slag, og alle trur ho har mista taleevnen og ikkje skjønar kva dei seier, men ho har valt å bli stum, heilt til ho altså snakkar til barnebarnet som stel frå henne. Dei to begynner å snakke saman, og løyndomar i slekta vert oppklara gradvis.

Det er først og fremst forfriskande å lese ei bok som ikkje er føreseieleg, sjølv om ein kanskje kan gisse seg til nokre element. Karakterane er spesielle, og eg vart i alle fall interessert i å finne ut korleis dei var blitt som dei var. Eg likte boka godt, men veit ikkje om den har den heilt store litterære verdien. For meg var det mest interessant å sjå om karakterane kunne "slutte fred med sine indre demoner".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar