fredag 14. oktober 2016

Bok 82 2016: "Jul på Hellesta 2" av Margit Söderholm

I del 2 følgjer vi dei same personane som i den første delen, den same jula. Det er framleis dei unge borna til Willog Carl som er i fokus. men òg andre lagnader blir skildra. Her er ei ung kvinne som har den ufordelaktige posisjonen "uforsørga dotter", og som dermed må sjå føre seg ei framtid som selskapsdame eller husjomfru. Denne kvinna ønskjer noko meir i livet, og bruker dei knepa ho kan for å kapre seg ein ektemann. Sjølv om dette er serielitteratur, noko eg vanlegvis ikkje les, synest eg det er tankevekkjande å sjå korleis kvinnene i overklassen måtte ta seg godt ut og oppføre seg på ein måte som gjorde dei tiltrekkande, for karrieren deira var basert på å gifte seg til ein posisjon i samfunnet. Når nokon møter nokon frå ei anna samfunnsklasse, er det umogleg å sjå føre seg at kjenslene skal sigre over konvensjonane. Eg kjem til å lese vidare.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar