lørdag 22. august 2020

Bok 60 2020: "Aldri aldri aldri" av Linn Strømsborg

Ei kvinne vil ikkje ha born. Kvifor ikkje? Og korleis reagerer omgjevnadene på dette? Kva tenkjer ho om venninner som får born? Kva konsekvensar får denne avgjerdsla i livet hennar? Trass i at eg ikkje skjønar korleis nokon kan ha ei slik meining, syntest eg det var interessant å lese denne boka. Eg kjende meg att i mange av tankane undervegs. men då helst dei andre sine tankar, ikkje hovudpersonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar