tirsdag 11. august 2020

Fred over minnet

Måndag 10. august somna mi tidlegare svigermor inn etter eit kort sjukeleie. Ungane miste dermed nok ein besteforelder, den tredje på fire år. Farmora deira kom inn i livet mitt hausten 1986, då ho var 45 år. Ho og Farfaren var eit stilig og ungdommeleg par, som likte å gå på ski og danse, mellom anna. Sidan dei berre fekk eitt barn, vart mine fire ungar dei einaste barnebarna. Når dei har gått på vidaregåande skule, har ungane etter tur fått bu i hybelleilegheit i den same leilegheita som Barnefaren og eg budde i i halvanna år. Det har vore tette band og mykje omsorg og kjærleik mellom farmora og barnebarna, så saknet blir stort.
Farmora på 50-årsdagen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar