fredag 1. januar 2021

Bok 1 2021: "Sannhetens mareritt" av Joy Fielding


Ei kvinne går rundt i gatene i Boston utan å vite kven ho er. Ho hugsar ingenting om livet sitt, og skjønar heller ikkje kvifor ho har mykje pengar i kontantar i lomma, eller kvifor kjolen hennar er tilsøla med blod. Når ho etter kvart vert kjend att, hentar mannen hennar henne heim og skal hjelpe henne til å få att minnet. Boka handlar om korleis kvinna får det, korleis minna hennar dukkar opp og om kva som er historia bak blodet og pengane. Dette var ei veldig spennande og interessant bok som eg har hatt vanskar med å legge frå meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar