fredag 8. januar 2021

Bok 3 2021: "Døden skal du lide" av Joy Fielding


Synsvinkelen vekslar i denne boka mellom ein ordinær tredjepersonsforteljar og ein eg-forteljar, som er mordaren. Dette er ikkje første gong ei kriminalbok er skriven på den måten, og det er ein fin måte å skape spenning på. 

Det er mange med i denne boka, som skildrar eit småbymiljø i Florida. Sentralt står skulen, der elevane mobbar kvarandre og lærarane ikkje alltid verkar heilt normale. I tillegg får vi innblikk i fleire av familiane til elevane, der foreldre er utro, valdelege og lite støttande. Som om ikkje alt dette var nok, forsvinn jenter frå lokalmiljøet, og det er desse mordaren hyggar seg med å pine og ta livet av.

Igjen ei spennande og god bok av denne forfattaren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar