fredag 15. oktober 2021

Bok 56 2021: "Veien til Jerusalem" av Jan Guillou


Serien om Arn er ein bokserie eg lenge har tenkt eg skulle lese, og no fekk eg eit påskot i og med at ein elev skal skrive fordjupingsemne i norsk om bokserien. Handlinga er lagd til om lag år 1200, og det meste av handlinga går føre seg i dagens Sverige.

I første bok vert vi kjende med barnet Arn, som overlever ei ulukke ved eit mirakel, og som det dermed vert knytt store forventningar til sidan Gud tydelegvis har ein plan med livet hans. Han vert opplært i eit kloster og blir både språkmektig, flink til å synge og flink til å slåst. Vel ute av klosteret er han klar til å starte eit verdsleg liv, men lagnaden ønskjer det annleis. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar