fredag 29. januar 2010

Byrgskap og fordom

Stussar du på overskrifta? Ja, men utdraget i norskboka er henta frå ein roman med den tittelen. På engelsk er tittelen "Pride and Prejudice", og forfattaren er sjølvsagt Jane Austen. I eine norskklassen "min" har vi dei siste to dagane sett filmen frå 2005, og utgangspunktet skulle vere ei drøfting av kva romantiske og realistiske element ein finn. Deretter skal vi lese eit tekstutdrag ut feministisk og forfattarorientert lesemåte.

Mange nemner Austens forfattarskap med eit overberande smil, og meiner at dette er romantiske dameromanar/filmar utan særleg verdi. Vi andre ser at Austen kritiserer kvinnerolla i samtida si, set spørjeteikn ved til dømes arvelovgjevinga og problematiserer arrangerte fornuftsekteskap. I tillegg gir ho oss sjølvsagt ein stor dose romantisk kjærleik, men den er gjerne basert på gjensidig respekt, og hevar seg over konvensjonane i samfunnet.

Filmen frå 2005 manglar etter mitt syn berre ein ting som TV-serien frå 1995 hadde: Colin Firth. Men den har Keira Knightley, Judy Dench og Donald Sutherland, berre for å nemne nokre av dei strålande skodespelarane.

Eg har verdas beste jobb!

1 kommentar:

  1. Eg stussa ikkje i det heile over overskrifta. Kan hende har eg sett den tittelen før. Har nok lese J A på ein noko overflatisk måte, men det er ikkje vanskelig å sjå ironien verken i tekstane eller filmatiseringane.Å sjå si eiga samtid på den måten ho gjer, er noko heilt anna enn å sjå epoken i ettertid.

    SvarSlett