lørdag 26. mai 2012

Bok 27 2012: "Saganatt" av Frode Grytten

Boka er ein tredelt roman som skal seie noko om det norske samfunnet på 80- 90- og 2000-talet. Dei tre delane er svært ulike både i stil og innhald, og eg likte best dei to første, som er mest realistiske i stilen. Den tredje delen har mange artige element, der det mest framtredande er at tidlegare avdøde AP-leiarar lever i ein slags eksistens der dei skal rette opp i samfunnsproblem, men sjølve handlinga vert litt lite engasjerande. Eg las boka som lydbok, og dei tre opplesarane les svært godt alle tre. Favoritten min er den første delen av boka, både når det gjeld innhaldet og opplesaren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar