søndag 20. januar 2013

Mellom Bjørkedalen og Harpefossen ein stad
I dag gjekk turen til Bjørkedalen att. Vi parkerte ved Langedalsbrua og gjekk innover langs vatna. Vegen var til dels dekt av is, men det var ein flott tur med relativt flatt terreng. På turen går ein blant anna over to vakre, gamle steinbruer. Eg likar godt å sjå slike gamle konstruksjonar, som vitnar om hardt arbeid og estetisk sans.

2 kommentarer: