torsdag 12. september 2013

Bok 58 2013: "Fallvann" av Mikael Niemi

Korleis vil ein reagere dersom den ultimate krisa oppstår og ein må flykte? Vil ein berge seg sjølv, tenkje på tinga sine eller prøve å redde nokon ein er glad i? Vil ein handle fornuftig, eller oppføre seg fullstendig irrasjonelt?

Mikael Niemi har skrive ei ufatteleg spennande bok om ein tenkt katastrofe, der ein demning brest og vatnet fossar mot byen Luleå. Romanen handlar om nokre einskildindivid som opplever ulukka, og spenninga ligg sjølvsagt i om dei overlever, men òg i kva dei finn på undervegs. Eg har nesten ikkje greidd å leggje frå meg boka før den var slutt, og det er eit kvalitetsteikn i seg sjølv. I tillegg sit ein att med nokre tankar av meir eksistensiell karakter, spesielt om kjærleik og drifter.

Dette er ei bok ein bør få med seg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar