tirsdag 26. august 2014

Kristianmyrvatnet på Bjørkedalen

Store-Toren og Lisje-Toren


Sosiale media har sine klåre føremoner. Ein får turtips, til dømes, når ein ser på bilete som andre legg ut. Og når ein ikkje finn vedkomande turmål på kart, er det berre å lage ein status der ein ber om hjelp. Slik hadde det seg at vi kom oss til Kristianmyrvatnet på Bjørkedalen ein tysdag kveld i august.

6 kommentarer: