fredag 23. oktober 2015

Bok 91 2015: "Øyne i Gaza" av Mads Gilbert og Erik Fosse

Av ulike grunnar har eg vore oppteken av konfliktane i Midtausten den siste tida, og eg valde å lese denne boka for å få eit innblikk i kva palestinarane i Gaza har gjennomlevd. Gilbert og Fosse les sjølve sine eigne tekstar, og det dei skriv er ein slags augevitnerapportar frå arbeidet dei har gjort blant skadde og drepne palestinarar i Gaza. Eg skjønar at det er svært subjektivt framstilt, men eg syntest det var interessant å lese om forferdelege ting som er blitt gjort mot sivile.

Altfor mange vel å lytte til den eine sida i konfliktar og berre avvise informasjon frå den andre sida som reinspikka propaganda.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar