fredag 30. oktober 2015

Halloween-fest

I år er eg ikkje med å arrangere fest, sidan vi i fjor innførte ein ny tradisjon: arrangørar er niande klasse, som samlar inn pengar til neste års Polen-tur. Mine to heimebuande var klar til å kle seg ut, men særleg skumle vart dei ikkje. Noko sminke ville dei ikkje høyre snakk om. Eplet fell langt frå stammen nokre gonger...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar