mandag 28. desember 2015

Bok 108 2015: "Norsk sokkel" av Heidi Linde

Dette er ei nydeleg bok om nokre menneske om opplever små og store problem i dagens norske samfunn. Menneska har ein viss samanheng til kvarandre, men historiene deira er sjølvstendige og kan lesast kvar for seg som forteljingar. Som døme på tema kan eg nemne alkoholisme, samlivsbrot og det å få gamle foreldre - altså svært vanlege problem, men ikkje handsama på nokon triviell måte. Heidi Linde skriv enkelt og lettleseleg, men boka er tankevekkjande og interessant som eit slags innsyn i menneskesinnet. Eg likte i alle fall boka svært godt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar