tirsdag 29. desember 2015

Bok 109 2015: "Bror din på prærien" av Edvard Hoem

Denne romanen er ei ny bok i den biografiske serien til forfattaren, der han diktar om forfedrar og formødrer basert på ein del faktaopplysningar (såkalla "faksjon"). Forteljinga begynner der "Slåttekar i himmelen" enda, med utvandring til USA/Canada som eit sentralt motiv.

Eg syntest denne boka vart litt langdryg, og litt for lite dokumentarisk. Det handla mykje om tankar og kjensler som forfattaren må ha dikta inn i forteljinga, noko eg meiner svekkjer teksten. Det stoffet som omhandla livet på prærien, var eg langt meir begeistra for.

Det er ein klar styrke at forfattaren les lydboka sjølv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar