torsdag 5. januar 2017

Bok 2 2017: "Alt jeg ikke husker" av Jonas Hassen Khemiri

Denne boka kan minne litt om "Innsirkling"-trilogien i stil, men handlinga er heilt annleis og mykje meir forvirrande. Forteljarstemma vekslar fort og ofte, så ein må konsentrere seg for å vite kven som "har ordet". Dei mange små historiene dreiar seg rundt ein forfattar som prøver å finne ut samminga om ei ulukke som har skjedd og forholda rundt. Lesinga vert som løysinga av ei gåte, eller eit puslespel, der ein gradvis forstår meir om korleis ting heng saman. Noko heilt klar forklaring av handlinga opplevde ikkje eg å få, men det kan hende eg ville ha sett meir viss eg las boka om att.

Denne boka er svært ulik "Et øye rødt", og er ikkje skrive på "innvandrarspråk". Eg har stor sans for Khemiri som forfattar, men denne boka er såpass vanskeleg å få samanheng at eg ikkje utan vidare trur den vil fenge så mange som "Et øye rødt". For urøynde lesarar vil den bli for forvirrande, og den krev at ein er i modus for ei bok som ikkje fortel ei historie frå A til Å men tvertimot serverer mange usamanhengande tekstar som det blir opp til lesaren å sette saman.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar