torsdag 12. januar 2017

Dagens post

I 2001 var eg på tur til London saman me ein kollega og 30 elevar. På hotellet der vi budde, budde òg ein familie med far og nokre born, eg trur det var tre eller fire. Eg tenkte då at ein gong skulle eg ta med meg flokken min til London.

Det skulle gå mange år. Eldstejenta og eg var i London i 2009, men då var det umogleg å sjå føre seg at heile gjengen skulle bli store nok til at dei skulle ha glede av denslags ferieturar. Dessutan ville det koste ein formue.

Før jul tenkte eg ut at eg kunne gi ungane Londontur i julegåve frå meg og besteforeldra. Eg klarerte reisedatoen og snakka med ungane om det, for det burde no passe for dei og vere noko dei ønska seg. Dei syntest det var ein glimrande idé.

I dag kom ein kjekk pakke i posten som inneheldt Londonpass og Oystercards - desse skal la oss kome gratis inn på ein del aktivitetar og gi oss uavgrensa med transport. Saman med vaksenpassa følgde små brosjyrer som viser kva ein kan kome inn på, kart m.m. Det er berre å begynne å glede seg!

2 kommentarer: