lørdag 28. oktober 2017

Bok 81 2017: "Pasienten" av Trude Teige

Denne kriminalromanen har handling lagd til den oppdikta sunnmørsbygda Losvika, men òg til eit psykiatrisk sjukehus på Austlandet. Vi følgjer Kaisa, som no er ramma av nedgangstider i mediabransjen og ein snikande kreftsjukdom. Parallelt les vi ei slags dagbok skriven av ein psykiatrisk pasient. Ei tidlegare forsvinningssak vert aktualisert, og spørsmålet er om denne saka har nokon samanheng med dagboka.

Romanen er inspirert av faktiske hendingar, men er likevel eit produkt av fantasien til Teige. Det er ei bok som er lett å lese, og den er til tider spennande, sjølv om eg fann den noko føreseieleg òg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar